تیم درمانی کلینیک نیک از متخصصان کاردرمانی و گفتاردرمانی با سابقه در حوزه های تخصصی متفاوت تشکیل شده است تا بتواند تمامی خدمات توانبخشی را به صورت تخصصی و ویژه در اختیار مراجعان عزیز قرار دهد.