مراحل رشد کودکان از تولد تا سن 3 سالگی:

یکی از ملاک های سالم بودن سیستم عصبی در کودکان کسب کردن مراحل رشد حرکتی و ذهنی متناسب با سن آنها می باشد. کودکان در هر سنی با آزمون و خطا ،تمرین ،تکرار و کسب تجربه، توانایی ها و مهارت های متناسب با سن خود را به دست آورند. اما در صورتی که به هر دلیلی و با هر اختلالی به این توانایی ها و مهارت های حرکتی ،ذهنی و گفتاری در سن مناسب دست پیدا نکنند حتما باید توسط کاردرمان و گفتاردرمان ارزیابی شوند و در صورت نیاز تحت درمان قرار گیرند. کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی نیک دارای تمام حیطه های تخصصی کاردرمانی و گفتاردرمانی می باشد.

توانمندی های کودک تا 3 سالگی:

1.آیا مفاهیم کم،زیاد،بزرگ،کوچک را می داند؟

2.آیا مفاهیم زیر،رو،بالا،پایین را می داند؟

3.آیا مفهوم فاصله یعنی نزدیک و دور را می داند؟

4.آیا مفهوم جلو و عقب را می داند؟

5.آیا مفهوم کوتاه و بلند را می داند؟

6.آیا می تواند مداد را در دستش بگیرد؟

7.آیا می تواند مداد را به خوبی در دستش کنترل کند؟

8.آیا می تواند علاوه بر کنترل مداد روی کاغذ،خط بکشد؟

9.آیا میتواند خط عمودی،افقی و مارپیچ را رسم کند؟

10.آیا می تواند دایره را رسم کند؟

11.آیا می تواند صفحات کتاب را یکی یکی ورق بزند؟

12.آیا می تواند جملات دوکلمه ای را بیان کند؟(مانند: آب بده،بابا رفته)

13.آیا می تواند جملات چند کلمه ای حاوی فعل را بیان کند؟

14.آیا حافظه ی کوتاه مدت دیداری و شنیداری او در حدی هست که آن چه را که دیده یا شنیده تا 30 ثانیه در ذهن خود نگهدارد؟

15.آیا می تواند بین مفهوم عدد 1 با اعداد بیش از 1 تمایز قائل شود؟

16.آیا به شنیدن قصه کوتاه علاقه نشان می دهد؟

17.آیا می تواند مدت چند دقیقه به داستان گویی گوش فرا دهد؟

18.آیا می تواند یک داستان بسیار کوتاه بسازد؟

19.آیا نام اشیای معمولی را می داند؟

20.آیا اندام های بدن را می شناسد؟

21.آیا اجزای صورت را می شناسد؟

22.آیا می تواند از پله ها بالا و پایین برود؟

23.آیا می تواند با هر دو پا،بالا پایین بپرد؟(جفت پا بپرد)

24.آیا می تواند به مدت دو ثانیه روی یک پا بایستد؟

25.آیا به اندازه کافی چهاردست و پا و سینه خیز رفته است؟

26.آیا می تواند اشیا را با چشم تعقیب کند؟

27.آیا حرکات دست و پا هماهنگی دارد؟

28.آیا می تواند چند بلوک پلاستیکی(لگو) را روی هم قرار دهد؟

29.آیا می تواند با بلوک های پلاستیکی(لگو) یک پل بسازد؟

30.آیا می تواند اشیا را پرتاب کند؟

31.آیا می تواند با استفاده از خمیر،توپ گرد یا چیزی شبیه سوسیس درست کند؟

32.آیا می تواند اشیا را روی زمین بکشد یا هل دهد؟

33.آیا می تواند مهره های سوراخ دار را نخ کند؟

34.آیا می تواند کاغذ را قیچی کند؟

35.آیا می تواند برخی از رفتارها را تقلید کند؟

36.آیا می تواند دو قدم لی لی کند؟

37.آیا برتری جانبی کسب کرده است؟

38.آیا می تواند مدتی به صورت گروهی با سه یا چهار کودک دیگر بازی کند؟


اگر کودک در هر کدام از پرسش های بالا ضعف داشت چیکار کنیم؟

اگر کودک در موارد 1 تا 5 و موارد 14 تا 21 و موارد 26 و 37 مشکل داشته باشد باید حتما توسط کاردرمانی حسی حرکتی و کاردرمانی ذهنی تحت ارزیابی و درمان قرار بگیرد.

اگر کودک در موارد 6 تا 11 و 27 تا 34 مشکل داشته باشد باید حتما توسط کاردرمانی درکی حرکتی و کاردرمانی دست تحت ارزیابی و درمان قرار بگیرد.

اگر کودک در موارد 12 و 13 و 18 مشکل داشت باید حتما توسط کاردرمانی حسی حرکتی و گفتاردرمان تحت ارزیابی و درمان قرار گیرد.

اگر کودک در سایر مواد مشکل داشت باید به کاردرمانی جسمی و کاردرمانی حسی حرکتی برای ارزیابی اولیه و درمان مراجعه کند.

(چون کاردرمانی حسی حرکتی درمانی پایه ای برای تمام مشکلات کودکان است به همین خاطر هر کودک با هر اختلالی و مشکلی که به کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی مراجعه کند باید توسط کاردرمان حسی حرکتی ارزیابی شود و تحت درمان قرار گیرد)

کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی غرب تهران

کلینیک توانبخشی نیک